kompletny-system-budowy-hh 1242691200

Kompletny system budowy H+H

System budowy H+H opiera się na wykorzystywaniu profilowanych elementów konstrukcyjnych ścian wznoszonych na cienkowarstwowych zaprawach. Jest on stosowany zarówno przy budowie ścian zewnętrznych jak i wewnętrznych, murów jednowarstwowych, osłon ścian dwuwarstwowych, a w przypadku rozbudowy lub modernizacji - służy do stawiania lekkich ścian działowych.Rozwiązania systemoweH+H, jako światowy lider w produkcji betonu komórkowego w swojej bogatej ofercie posiada:• bloczki,• płytki,• multielementy,• nadproża,• nadproża płaskie,• kształtki U,• wielkopłytowe zbrojone elementy. Pozwala to na stworzenie jednorodnej, masywnej konstrukcji budynku, która cechuje się dużą energooszczędnością głównie dzięki eliminowaniu strat ciepła przez mostki cieplne.Wyjątkowo równe powierzchnie ścian gwarantują równomierną i skuteczną izolację cieplną, bez możliwości powstawania mostków cieplnych na łączeniach poszczególnych elementów.Wszystkie elementy konstrukcyjne H+H charakteryzują się wspólną cechą: już w przypadku stosowania podstawowych bloczków H+H nakład pracy przy ich wbudowywaniu w porównaniu z innymi materiałami ściennymi jest niewielki. Jeśli wykorzystywane są większe elementy - tempo prac może zostać dodatkowo zwiększone. Produkty i ich zastosowanieBloczki H+H są wytwarzane z "piaskowego" betonu komórkowego (bez dodatku popiołów lotnych), oraz w zakładzie w Skawinie z zastosowaniem popiołów lotnych (beton komórkowy popiołowy).Produkowane bloczki z betonu komórkowego są w odmianach GPLM, TLMA, TLMB, co odznacza je różną dokładnością wymiarową i umożliwia murowanie na zwykłą zaprawę jak i zaprawę cienkowarstwową. H+H produkuje bloczki w 4 gęstościach: 400; 500; 600; 700.Bloczki z betonu komórkowego H+H charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami, do których zaliczyć można:• izolacyjność cieplną,• ochronę przeciwogniową,• izolacyjność akustyczną,• statykę,• trwałość materiału. H+H Bloczki PPB są elementami budo-wlanymi wykonanymi z betonu komórkowego odmiany TLMB. Bloczki osadzane są na cienkowarstwowej zaprawie H+H. Elementy te stosowane są do budowy ścian nośnych i usztywniających, zarówno w budownictwie mieszkaniowym jak i przemysłowym, od piwnic aż po dach.Statyczne możliwości betonu komórkowego mogą być wykorzystane również w przypadku smukłych filarów i w konstrukcji ścian zewnętrznych w budownictwie wielokondygnacyjnym. Bezkonkurencyjne parametry izolacyjności cieplnej, niezależne od wytrzymałości produktu, spełniają ustawowe wymogi w dziedzinie izolacji cieplnej budynków.Nieskomplikowana obróbka i łatwość zastosowania pozwala osiągnąć zamierzone efekty wykonania, nawet przy braku odpowiedniej wiedzy. Wysoka dokładność wymiarowa pozwala stosować odpowiednio cienkie warstwy wykończeniowe, co dodatkowo powoduje obniżenie kosztów.

Aktualności

PSB Mrówka Mrągowo
Siedziba:
ul. Olsztyńska 11, 11-700 Mrągowo
Telefon: 89-741-16-64
E-mail: biuro.mrowka@cbmm.pl
NIP: 742-10-04-683
REGON: 510319793