zasady-prawidlowego-laczenia-scian-z-betonu-komorkowego-hh 1250985600

Zasady prawidłowego łączenia ścian z betonu komórkowego H+H

Połączenia ścian, wykonywanie narożników czy wykonywanie łuków z betonu komórkowego są bardzo proste i mało skomplikowane, co niestety w przypadku innych materiałów konstrukcyjnych sprawia murarzom wiele kłopotów. W przypadku wykonywania ścian zewnętrznych należy pamiętać, aby spoiny pionowe w poszczególnych warstwach mijały się między sobą, o co najmniej 80mm, a docięte fragmenty bloczka układane przy zakończeniach ściany nie mogą być krótsze niż 110 mm (rys.1.). Rys 1. Minimalne przesunięcie bloczków w przewiązanie bloczków w murze Łączenie ścian z betonu komórkowego H+H Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego łączy się za pomocą tradycyjnego przewiązania murarskiego, z reguły wprowadzając bloczki łączące na całą grubość ściany łączonej (rys. 2.). Takie łączenie pozwala na szybkie wykonania przewiązania murarskiego w którym nie występują mostki termiczne. Bloczki układa się naprzemiennie. Pierwszą warstwę bloczków wykonuje się na długości ściany, a ścianę wewnętrzną układa się na styk z wypełnieniem spiony pionowej, przylegającej do ściany. Kolejną warstwę układa się z przewiązaniem do ściany zewnętrznej na pełną jej głębokość, pamiętając również o wykonaniu spoiny pionowej bloczków przylegających do ściany wewnętrznej. Rys.2. Tradycyjne wiązanie murarskie bloczków z betonu komórkowego H+H Kolejnym prawidłowym połączeniem jest łączenie ścian przy wprowadzeniu bloczka w strefę złącza na głębokość nie mniejszą niż 150 mm. Odpowiednio przycięte bloczki ściany zewnętrznej pozwalają wprowadzić bloczki ściany wewnętrznej na odpowiednią głębokość (rys.3.). Rys.3. Przewiązania bloczków na 15 cm w głąb ściany Trzecim sposobem wykonania przewiązania murarskiego jest murowanie bloczków na styk bez przewiązania bloczków (rys. 4.). Do połączenia ścian służą łączniki stalowe ze stali nierdzewnej w co drugiej warstwie. Rys.4. Połączenie ścian metodą „na dotyk” Ścianki działowe (rys. 5.) wykonuje się zwykle z bloczków z betonu komórkowego H+H o grubości 115, 120 mm i z reguły muruje się je po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Ściany działowe z betonu komórkowego H+H łączy się ze ścianami konstrukcyjnymi na dotyk (rys 5.), tzn. bez przewiązania bloczków, stosując łączniki stalowe ze stali nierdzewnej w ilości minimum 4 sztuk na wysokość kondygnacji mieszkaniowej. Płaskowniki te wmurowuje się do połowy ich długości w trakcie wznoszenia ścian konstrukcyjnych. W przypadku, gdy ścianka działowa ma być wykonana później lub nie wiemy, jaki będzie rozkład pomieszczenia należy wykorzystać te same łączniki stalowe tylko wygięte w kształcie litery L. Następnie łączniki te mocuje się do ściany za pomocą kołka rozporowego tak, aby trafiały w spoinę pomiędzy bloczkami. Łączniki należy stosować minimum, w co 3. Spoinie i nie mniej niż 4 łączniki na kondygnację. Ścianek działowych nie powinno się murować na styk ze stropem. Należy zostawić szczelinę szerokości ok. 10-15 mm, aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu w czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu ścianki szczeliny należy wypełnić pianką montażową lub innym materiałem elastycznym. Rys.5. Połączenie ścianki działowej

Aktualności

PSB Mrówka Mrągowo
Siedziba:
ul. Olsztyńska 11, 11-700 Mrągowo
Telefon: 89-741-16-64
E-mail: biuro.mrowka@cbmm.pl
NIP: 742-10-04-683
REGON: 510319793